Toma C. 1993. Ogród botaniczny w Ness (Ness Botanical Garden). Eko-Styl, nr 5: 15.
Toma C.
1994. Czy kotewka orzech wodny Trapa natans powróci na dawne  stanowisko w zbiorniku wodnym
              Paprocany (Tychy)? (Will water caltrop Trapa natans be restored in its former habitat in the water reservoir
              Paprocany (Tychy)? Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 1: 84-87.
Toma C. 1994. Towarzystwo Ochrony Tatr w latach 1983-1988 (Society of Protection Tatra Mountains during 1983-
              1988). Chroń. Przyr. Ojcz. nr 3: 45-47.
Toma C. 1994. Kotewkowy paradoks (Caltrop paradox). Chroń. Przyr. Ojcz. nr 6: 42-43.
Toma C.
1994. Tlenek węgla i my (Carbon monoxide and we). Raj, nr 9: 18.
Toma C.
1994. Nikidzki Ogród Botaniczny (Nikita Botanical Garden). Eko-Styl, nr 7: 14.
Toma C.
1994. Ruchome piaski w Środkowej Europie (Moving dunes in Central Europe). Eko-Styl, nr 8: 10.
Toma C. 1
994. Ogrody skalne (Rock gardens). Eko-Styl, nr 9: 14.
Toma C.
1994. Martwy las w Górach Izerskich (Dead forest in Góry Izerskie Mountain).  Eko- Styl, nr 9: 23.
Toma C. 1
994. Ogrody natury w górach Khibini (Nature garden in Khibini Mountain). Eko-Styl, nr 10: 15.
Toma C.
1995. Stanowisko jezierzy morskiej Najas marina w Kotlinie Oświęcimskiej (Habitat of Najas marina in
               Oświęcin Valley). Chroń.Przyr. Ojcz. Nr 4: 84-86.
Toma C.1995. Życie i działalność dr Ludwika Jaromina (1905-1991) [Life and activity of  dr Ludwik Jaromin].
               Wiadomości Botaniczne vol. 39, nr 1/2: 117-119.
Toma C.
1995. Ogród Botaniczny w Poznaniu (Botanical Garden in Pozna
ń). Eko-Styl, nr 11: 23.
Toma C.
1995. Moc tataraku (Power of  sweet flag). Raj, nr 6-7:27.
Toma C.
1995. Międzyszkolny Ogród Botaniczny w Bytomiu (Interschool Botanical Garden in Bytom). Eko-Styl,
               nr13:23.
Toma C. 1995. Pozostałości z prehistorii (The remain of prehistoric time). Eko-Styl, nr 14:  23.
Toma C.
1996. Aktualne rozmieszczenie kotewki orzecha wodnego Trapa natans  w Kotlinie Oświęcimskiej (Current
              distribution of water caltrop Trapa natans in Oświęcim Valley). Chroń. Przyr. Ojcz. Nr 3: 107-110.
Toma C.
1996. Ogród drzew i krzewów - Kórnik (Garden of trees and shrubs - Kórnik). Eko-Styl,nr 15: 30.
Toma C.
1996. W walce z azotem (Fight against nitrogen). Eko-Styl, nr 16: 7.
Toma C.
1996. Dwadzieścia tysięcy lat temu (Twenty thousand years ago). Eko-Styl, nr 16: 15.
Toma C.
1996. Ogród Botaniczny w Oslo (Botanical Garden in Oslo). Eko-Styl, nr 17: 11.
Toma C.
1996. Akwarium w Bergen (Aquarium in Bergen). Eko-Styl, nr 17: 15.
Toma C.
1996. Uroczysko (Nature shrine). Eko-Styl, nr 18: 22.
Toma C.
1996. Ogród Botaniczny w Kopenhadze (Botanical Garden in Copenhagen). Eko-Styl, nr 18: 30.
Toma C.
1997. Kompostownia (Compost facility). Eko-Styl, nr 21: 7-8.
Toma C.
1998. Ogród botaniczny na nieużytkach poprzemysłowych (Botanical Garden on former industrial waste
               land). Przyroda Górnego Śląska nr 13: 16.
Toma C.
1999. Podwodne ogrody (Underwater garden). Przyroda Górnego Śląska nr 16:16.
Toma C.
2000. Turiony kontra owoce (Turions versus fruits). Przyroda Górnego Śląska nr 21: 15.
Toma C.
2002. Uroki tundry (Beauty of the tundra). Trybuna Leśnika nr 3: 12-13.
Toma C.
2002. Czarnomorski klejnot natury (Black Sea jewel of nature). Trybuna Leśnika nr 4:12-13.
Toma C.
2002. Słowi
ńskie diuny (Słowińskie dunes). Trybuna Leśnika nr 7-8: 34-35.
Toma C.
2002. Kamienne wrażenia (Stone impression). Trybuna Leśnika nr 11: 22-23.
Toma C.
2004. Brzoza po fi
ńsku  (Finnish birch). Trybuna Leśnika nr 6: 17.
Toma C.
2004. Ślady meandrów rzek (Traces of river meanders). Trybuna Leśnika nr 7-8: 32.
Toma C.
2004. Drzewokształty w rezerwacie Bukowica (Tree shapes in Bukowica reserve). Trybuna Leśnika nr 7-8: 40.
Popular science publications
© 2011 Copyright by Cezary Toma
created by ARM Studio MF
SCIENCE
Science publications
Popular science publications
Congress & conferences
Scientific trainings
Postdoctoral study
Courses
ART
Photographic skills
Courses and certificates
Author's exbitions
Rewards & prizes
Participation in competitions
Photography publication
Note from author
Science, botany, carpology, water plants, flower, fruit, seed, Alismatidae, taxonomy, photography, art, macrophotography, perception, nature, meditation, structure, philosophy
BiographyFoto Gallery  |  Copyright  |  Contact
Home
POLSKI    |
ENGLISH